HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH !

Wednesday, 12/08/2020 - 10:14|
Kỷ Niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Tham gia Đại Hội Đảng Bộ Phường Bắc Sơn


Tác giả: Trần Đức Ngân
Nguồn: BGH