HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH !

Wednesday, 12/08/2020 - 09:55|
Kỷ Niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Kết nạp đội viên lần 2 nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu


Tác giả: Trần Đức Ngân