HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH !

Wednesday, 12/08/2020 - 12:55|
Kỷ Niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Doan doi, Dai hoi doan TNCS HCM 2019-2020


Tác giả: Le Quang Vinh
Nguồn: Doan doi