HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH !

Wednesday, 12/08/2020 - 13:22|
Kỷ Niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Ảnh tập huấn phòng dịch, phun thuốc khử, lao động vệ sinh


Tác giả: Trần Ngân
Nguồn: BGH